Podle DTD by tu neměl být povinný žádný obsah, leč zdá se, že validátor vyžaduje alespoň nějaký obsah elementu body.